2009, സെപ്റ്റംബർ 21, തിങ്കളാഴ്‌ച

ഇന്ത്യയിലെ ദരിദ്ര നാരായണന്മാര്‍ക്ക് വേണ്ടി ....
ഒരു കന്നുകാലി വിളി വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ചു ..
അതും സാധാരണക്കാരന്റെ വോട്ടു ഇരന്നു വാങ്ങിയ ഒരു
ജനപ്രതിനിധി ... വെള്ളിത്തിരയിലെ ചില കഥാപാത്രങ്ങള്‍
ശശിയെ കാണാന്‍ എത്തുകയാണ് ...

2009, ഓഗസ്റ്റ് 7, വെള്ളിയാഴ്‌ച

മുരളി ..മലയാളത്തിന്റെ മഹാനടന്‍


ഭാവാഭിനയത്തിന്റെ നെയ്ത്തുകാരന് അന്ത്യാഞ്ജലി