2010, നവംബർ 15, തിങ്കളാഴ്‌ച

ധന്യ മുഹൂര്‍ത്തം

ഓ.എന്‍.വി യുടെ അക്ഷര ച്ഛായചിത്രം കോഴിക്കോട് വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് നേരിട്ട്  സമര്‍പ്പിക്കാനായി , പത്ര റിപ്പോര്‍ട്ട് കാണുക ..